Hình ảnh từ hiện trạng đến hoàn thiện công trình sửa chữa nâng tầng nhà cô Lương Thị Lành.