Tạo ra một công trình chất lượng chính là niềm tự hào của tôi mỗi ngày.