Tôi rất phiền lòng vì nhà tôi dột mái, tường thấm nước rất nhiều. Bạn Của Mọi Nhà đã giúp tôi xử lý vấn đề đó với chi phi phải chăng đồng thời và vệ sinh rất gọn gàng sạch sẽ.